TOPlist
Povinnosti vlastníka / držitele psa (i bez PP ! ) vyplývající z platných zákonných norem ČR

(
Co musím jako vlastník psa v ČR všchno dodržovat ? zodpovědnost za psa, poplatek za psa,
    obecní / městská vyhláška, povinná vakcinace proti vzteklině, registr majitelů 3 a více fen,
     povinné evidenční listy, ...
)
Není na škodu přečíst si platný výstavní řád ČMKU - především článek 14 - Práva a povinnosti vystavovatele

naleznete ZDE
Termíny výstav naleznete ZDE


Právní zodpovědnost za psa - povinnosti majitele


   - majitel psa je vždy zodpovědný za všechny škody způsobené jeho psem

- majitel / držitel psa je povinnen dodržovat všechny zákony týkající se chovu psů (obecně platných vyhlášek, veterinárního zákona, zákona na ochranu zvířat proti týrání  aj. - jako jsou např. povinnost zabezpečit psa proti útěku, zajistit mu potřebnou dostatečnou péči a zabránit jeho fyzické a psychické újmě, a povinnosti zmíněné níže ...)

chovatel je z hlediska zákona každý, kdo MÁ (vlastní) nějaké zvíře
Povinnosti vyplývající z obecních / městských vyhlášek - poplatek za psa


- výše poplatku s řídí obecní / městskou vyhláškou místa vašeho pobytu 
(Výši poplatku ze psů stanoví zákon o místních poplatcích pouze obecně, a to jako sazbu až 1.500,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50 %. )

- Povinnost nahlásit psa má vždy majitel / držitel psa

- informujte se na vašem konkrétním obecním / městském úřadě / magistrátě

Obecně závazné vyhlášky mohou stanovit držitelům psů další povinnosti, a to zejména povinnost:

-  vést psa na vodítku, popř. s náhubkm (v celé nebo vybrané oblasti)
-  vést psa tak, aby nedošlo ke střetu psa s jinou osobou nebo zvířetem
-  odklízet po svém psovi všechny nečistoty
-  neponechávat psa mimo dohled
-  nepřivádět psa na dětská hřiště, pískoviště, sportoviště a další místa opatřená upozorněním na zákaz vodění psů aj.
Povinnosti vyplývající z veterinárního zákona - povinné očkování proti vzteklině, čipování, ...


- novela veterinárního zákona, která vešla v platnost dne 15.1.2020 požaduje "nově"

- Povinnost
očkování proti vzteklině nejpozději do 6 měsíců věku - za platné je považováno očkování pouze v případě, že
pes je čipován. Výjimku tvoří psi s čitelným tetováním narození před červencem 2011. Po prvovakcinaci  a při nedodržení doporučného vakcinačního schématu je pes v imunitě (očkování se stává platným) za 3 týdny

- Povinnost 
identifikačního označování štěňat - do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Za neočipovaného psa může být uložena pokuta až do výše 20.000,- Kč

- Povinnost
hlášení 3 a více fen starších 1 roku držených v 1 domácnosti Krajské veterinární správě nejpozději do 7 dnů
     (z povinnosti nejsou vyjmuty kastrované feny !!!)

- centrální registr čipů, ve kterém budou všechna označná zvířata povinně zanesena, má být zprovozněn k 1. lednu 2022 (je však více než vhodné zaregistrovat čip v některém soukromém rgistru čipů již teď - zdarma či za poplatek)
Informace SVS (Státní veterinární správy) - Povinné hlášení chovu 3 a více fen v domácnosti
- včetně on-line formuláře
Databáze ztracených a nalezených psů - momentálně částečně nahrazuje centrální registr
Povinnosti vyplývající ze Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání


- novela  zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání vešla v platnost 1. února 2021

zavádí nově

- Povinnost chovatele
poskytnout novému nabyvateli informace o štěněti, o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis
následné péče o ně

- Zákaz prodeje a předání štěněte na veřejných prostranstvích a v kamených obchodech s zvířaty

-  Povinnost chovatele
vést evidenci (EVIDENČNÍ LIST VRHU) o prodaných a darovaných štěňatech a uchovávat ji po dobu 3 let (a již od 7 dnů po narození)

-  Povinnost chovatele
vydat při převodu každého štěněte novému chovateli kopii evidenčního listu vrhu štěňat s
uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo jiný dokument, který ale obsahuje všechny informace požadované zákonem (např. Převodní list, Kupní smlouva, ...)


+ další povinnosti ohledně chovu psů za účlem rozmnožování:

Chovatel musí zajistit podmínky při chovu za účelem rozmnožování a minimální velikost prostor při rozmnožování psů a dodržovat požadavky na provádění inseminace stanovené prováděcím právním předpisem
a) fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá zdravotní kondici; ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,
b) maximální počet vrhů u feny je 3 za období 24 měsíců
c) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů
Evidenční list vrhu - povinný (soubor doc)
Vzor převodního listu štěněte - nepovinný (soubor doc)
Podrobné informace k evidenčnímu listu vrhu a převodnímu listu štěněte - Ministerstvo zemědělství - PDF soubor
Vyjádření právního zástupce ČMKU o diskriminační novele zákona na ochranu zvířat - PDF soubor