TOPlist
Český junior šampion

- 3 získáním čekatelství ve věku 9 - 24 měsíců

- nejméně 2 čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých - CAJC a jedno čekatelství - CAC
    může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo třídě vítězů. Toto čekatelství CAC
    nelze použít pro přiznání titulu "Český šampion"

- min. od 2 různých rozhodčích

- pro titul "Český junior šampion" nelze použít ocenění res. CAC, i když pes, který obdržel ocenění
     CAC je již Českým junior šampionem nebo Českým šampionem

- tento titul uděluje za poplatek 200,- Kč (+ 150,- Kč poštovné) ČMKU (vystavení na výstavě - 300,- Kč) na základě žádosti - zašlete posudky s CAJC, popř. CAC + PP psa + aktuální adresu majitele na adresu:

ČMKU
Lenka Fairaislova
Maškova 3
CZ -182 53 Praha 8 – Kobylisy
e-mail: fairaislova@cmku.cz 
  


pozn.: P ČMKU schválilo 16.7.2020 vzhledem ke Covid 19 úpravu podmínek pro získání titulu:
– pro udělení titulu lze použít 1 CAC získaný do 30 měsíců věku jedince při splnění této podmínky do 31.12.2020.

Český šampion

- zisk 4x čekatelství CAC

- minimálně 2x na mezinárodní výstavě

- předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní
     sezóna = kalendářní rok)

- minimálně od 2 různých rozhodčích

- pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion nebo Šampion ČMKU, může jedinec posouzený ve stejné třídě, který obdržel Res. CAC, využít tento Res. CAC při žádosti o titul Český šampion. Potvrzení titulu vítězného psa si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU nebo na internetových stránkách www.cmku.cz.

Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa. Majitel psa, který získal CAC je povinen tuto kopii poskytnout (např. nechat ofotografovat originál posudku). V případě neposkytnutí se vystavuje disciplinárnímu řízení ze strany ČMKU

- titul opravňuje ke vstupu do třídy vítězů i šampionů

- tento titul uděluje za poplatek 200,- Kč (+ 150,- Kč poštovné) ČMKU (vystavení na výstavě - 300,- Kč) na základě žádosti - zašlete posudky s CAC, popř. CAC nebo res. CAC (viz. výše) + PP psa + aktuální adresu majitele na adresu:

ČMKU
Lenka Fairaislová
Maškova 3
CZ -182 53 Praha 8 – Kobylisy
e-mail: fairaislova@cmku.cz  
 

pozn.: P ČMKU schválilo 17.9.2020 vzhledem ke Covid 19 úpravu podmínek pro získání titulu:
– pro udělení titulu lze použít 1 CAC z mezinárodní výstavy namísto předepsaných dvou. Vyjímka platí pro žádosti podané  do 31.12.2020. Ostatní podmínky (počet CAC, rozhodčích a výstavních sezón) musí být dodržny.

Český grandšampion

- pes / fena musí být držitelem titulu "Český šampion" nebo "Šampion ČMKU"

- po potvrzení titulu "Český šampion" nebo "Šampion ČMKU" musí pes / fena 3x získat ve třídě šampionů / vítězů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU

- min. 1 čekatelství z MPV
 
- min. od 2 různých rozhodčích

- tento titul uděluje za poplatek 200,- Kč (+ 150,- Kč poštovné) ČMKU (vystavení na výstavě - 300,- Kč) na základě žádosti - zašlete posudky s CAC + PP psa + aktuální adresu majitele na adresu:

ČMKU
Lenka Fairaislová
Maškova 3
CZ -182 53 Praha 8 – Kobylisy
e-mail: fairaislova@cmku.cz
    
   
Šampion ČMKU

- získ 4x čekatelství CAC ČMKU (na MVP a NVP - nejlepší pes a fena plemene)

- min. ve 2 výstavních sezónách

- min. od 2 různých rozhodčích

- min. 2 x čekatelství z MVP

- titul opravňuje ke vstupu do třídy vítězů i šampionů

- tento titul uděluje za poplatek 200,- Kč (+ 150,- Kč poštovné) ČMKU (vystavení na výstavě - 300,- Kč) na základě žádosti - zašlete posudky s CAC-ČMKU (CACIB, Národní vítěz) + PP psa + aktuální adresu majitele na adresu:

ČMKU
Lenka Fairaislová
Maškova 3
CZ -182 53 Praha 8 – Kobylisy
e-mail: fairaislova@cmku.cz
  


pozn.: P ČMKU schválilo 13.10.2020 vzhledem ke Covid 19 úpravu podmínek pro získání titulu:
– pro udělení titulu lze použít 1 CAC-ČMKU z mezinárodní výstavy namísto předepsaných dvou. Vyjímka platí pro žádosti podané  do 31.12.2020. Ostatní podmínky (počet CAC, rozhodčích a výstavních sezón) musí být dodržny.

Český veterán šampion

- zisk ocenění 3x Výborný 1 ve třídě veteránů

- min. 1 x na MVP

-  min. od 2 různých rozhodčích

-  započítávají se výstavy konané v ČR

- tento titul uděluje za poplatek 100,- Kč (+ 150,- Kč poštovné) ČMKU (vystavení na výstavě - 300,- Kč) na základě žádosti - zašlete posudky + PP psa + aktuální adresu majitele na adresu:

ČMKU
Lenka Fairaislová
Maškova 3
CZ -182 53 Praha 8 – Kobylisy
e-mail: fairaislova@cmku.cz
   
Česká Republika - ČMKU

- Kompletní podmínky udílení titulů

od 1.1.2023 lze zakoupit k šampionátům kokardu - cena 250,- Kč